مطالب براساس : تهویه در جوجه کشی

عوامل مؤثر در شکست جوجه کشی

شکست در جوجه کشی از تخم هایی که پوسته آنها شکسته اما هچ نکرده اند

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  13 اردیبهشت, 1395

واکاوی علل شکست در جوجه کشی از تخم هایی که پوسته آنها شکسته اما هچ نکرده اند: اگر جوجه های داخل تخم به مرحله شکستن پوسته و یا ایجاد اولین ترک در روی آن برسند، به اندازه کافی برای هچ…… بیشتر »

ناهنجاری در جوجه تازه هچ کرده

ناهنجاری های متداول در جوجه های تازه هچ کرده

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  13 اردیبهشت, 1395

ناهنجاری های متداول در جوجه های تازه هچ کرده: 1) جوجه های لنگ: جوجه ها در قسمت پا و یا ساق پا دارای معلولیت می باشند. دلایل: دماهای ناصحیح جوجه کشی (معمولاً دماهای بسیار بالا) وضعیت و چرخش نادرست تخم…… بیشتر »