مطالب براساس : تلفات طیور

رهاسازی تلفات طیور در حاشیه جاده‌ها جرم است

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  25 تیر, 1397

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک با اعلام اینکه بیش از 1000 قطعه تلفات رهاشده مرغ در آبیک تحت نظارت دامپزشکی ضدعفونی و دفن شد، عنوان کرد: رهاسازی تلفات طیور در حاشیه جاده‌ها جرم تلقی می‌شود.