مطالب براساس : تغذیه مرغ بومی

مرغ بومی و دلایل اهمیت پرورش و نگهداری آن

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  2 مرداد, 1397

پرورش طیور به وی‍ژه مرغ بومی از گذشته‌های دور در ایران رایج بوده است. خانواده‌های روستایی وعشایری، با نگهداری تعدادی مرغ و خروس، آنها را پرورش می دادند و با استفاده از گوشت، تخم و پر آنها، بخشی از نیازهای افراد خانواده را برطرف می کردند. همچنین مقدار اضافی مرغ و تخم مرغ تولیدی را به شهرها برده و می فروختند.