مطالب براساس : تعاون روستایی

ضرورت تاسیس هلدینگ‌های کشاورزی توسط شبکه تعاونی‌های روستایی

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  24 تیر, 1397

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در هلدینگ حتی اگر صددرصد سهام شرکت فرعی درتملک شرکت اصلی باشد موجودیت شرکت فرعی از بین نمی رود وکماکان شخصیت حقوقی سابق خود را حفظ می کنند و هیچ نوع عملیات پر هزینه انتقال عنوان مالکیت املاک ضروری نیست.