مطالب براساس : تعادل قیمت مرغ

قیمت مرغ یکسان سازی شد

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  17 دی, 1397

با توجه به جوجه ریزی به اندازه مناسب، در ایام نوروز با مشکل تامین مرغ مصرفی و افزایش قیمت ها مواجه نشده بلکه قیمت آن ارزانتر نیز می شود.