مطالب براساس : بیماریهای جوجه گوشتی

مرگ و میر زود هنگام جوجه گوشتی

عوامل ژنتیکی و بیماری های دخیل در مرگ و میر زودهنگام جوجه ها

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  12 اردیبهشت, 1395

عوامل ژنتیکی و بیماری های دخیل در مرگ و میر زودهنگام جوجه ها: فروشگاه دستگاه جوجه کشی – کلیک کنید بخش اول: ژنتیک عامل ژنتیکی عاملی بسیار مهم در مرگ و میر زودهنگام جوجه ها است چرا که 21 جهش…… بیشتر »