مطالب براساس : بهداشت دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی تمام اتومات

نظافت و مراقبت از دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  13 اردیبهشت, 1395

نظافت و مراقبت از دستگاه جوجه کشی:   محیط داخلی یک دستگاه جوجه کشی مکانی ایده آل جهت رشد و تکثیر انواع میکروارگانیسم ها(باکتری ها، میکروب ها) و … می باشد. شرایط موجود در داخل انکیباتور – یعنی گرما و…… بیشتر »