مطالب براساس : انتقال فارم

واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار به مناطق غیر آلوده منتقل شود

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  18 مهر, 1397

معاون وزیر جهاد کشاورزی درامر بهبود تولیدات دامی با بیان اینکه 80 درصد واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار کشور در مناطق آلوده به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان استقرار دارد، گفت: انتقال این واحدها به مناطق غیر آلوده ضروری است