مطالب براساس : افزایش قیمت مرغ گرم

ادامه روند افزایشی قیمت مرغ طی هفته آینده

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  6 آبان, 1397

رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ مرکز مازندران گفت: طی روزهای اخیر با روند افزایشی قیمت مرغ و و با شیب کمتری از آن در بازار تخم مرغ مواجه هستیم که این روند صعودی در هفته پیش‌رو نیز برای بازار مرغ پیش‌بینی می‌شود.