مطالب براساس : اعطای وام به کشاورزان

تولیدکنندگان بخش دامی تا سقف 60 میلیارد ریال وام می گیرند

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  10 شهریور, 1397

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید کنندگان حوزه دام و فرآورده های آن تا سقف 60 میلیارد ریال از طریق ثبت تقاضا در سامانه ‘کارا’ (وام اشتغال روستایی و عشایری) می توانند با مجوز استانی از وام روستایی با بهره 6 درصد استفاده کنند.