مطالب براساس : اعتصاب کامییون دار ها

رسوب کالا در مرغداری‌ها

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  10 مهر, 1397

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه اختلالات ایجاد شده در حمل و نقل موجب رسوب تخم مرغ در مرغداری ها شده است، از افزایش قیمت این محصول خبر داد