مطالب براساس : اصول نگه داری طوطی

اصول اولیه نگهداری طوطی کوتوله

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  3 مهر, 1397

برای دوستانی که برای اولین بار میخواھند لذت نگھداری از این پرنده را تجربه کنند گونه صورت ھلویی را پیشنھاد میکنم زیرا طبیعت ملایم تری نسب به گونه فیشر دارند.