مطالب براساس : اسیت

بیماری‌های طیور به زبان ساده

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  2 مهر, 1397

آسیت یک بیماری مزمن و یا حاد است که اغلب در طیور گوشتی جوان به سرعت در حال رشد دیده می شود. اگر چه میزان بروز آن در ارتفاع بیشتر است ، ولی محدود به نواحی مرتفع نیست و در سایر مناطق نیز مشاهده می شود.