مطالب براساس : اسلام آباد غرب

پلمب کارخانه تولید خوراک دام در اسلام‌آباد غرب

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  2 آبان, 1397

به گزارش خبرگزاری مهر، صیدمحمد قاسمی اظهار داشت: یک واحد کارخانه تولید خوراک دام در اسلام‌آباد غربمورد بازدید قرار گرفت و با دستور مراجع قضایی از ادامه فعالیت این کارخانه به علت انجام تخلفات بهداشتی، جلوگیری به عمل آمد.