مطالب براساس : استفاده از تخم های بستر در جوجه کشی

تخم های بستر

تأثیر استفاده از تخم های بستر در فرآیند جوجه کشی بر قابلیت هچ، زیست پذیری و عملکرد جوجه های گوشتی

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  14 اردیبهشت, 1395

بررسی تأثیر استفاده از تخم های بستر در فرآیند جوجه کشی بر قابلیت هچ، زیست پذیری و عملکرد جوجه های گوشتی:   بسیاری از ما با این واقعیت آشنا هستیم که استفاده از تخم هایی که بر روی زمین گذاشته…… بیشتر »