مطالب براساس : ارز واردات نهاده

ضرورت ورود دیوان محاسبات به تخلفات واردات نهاده‌های دامی

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  11 تیر, 1397

یک عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی درباره انتشار لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی گفت: ما باید به نقطه‌ای برسیم که شفاف با مردم سخن بگویم اگر کسی از بیت‌المال، مشکلات اقتصادی ، سیاسی و تحریم‌ها سوءاستفاده می‌کند که به سود مملکت نیست باید مردم در جریان باشند.