گرفتن ناخن پرندگان

مقالات

برای گرفتن ناخن پرنده به دو نفر احتیاج است و پرنده باید دستی یا نیمه دستی باشد.
1-یکی از افراد پرنده را با حوله ، حوله پیچ میکند طوری که یکی از پاهایش از حوله بیرون باشد.
2-نفر دیگر پای پرنده را به آرامی در دست میگیرد و و انگشت هارا از هم جدا میکند.
3-حال با ناخن گیر به اندازه یک میلیمتر از ناخن پرنده را کوتاه میکنید(اکر در زیر نور افتاب نباشد)
4-اگر در زیر نور افتاب باشد(پای پرنده روبه روی نور افتاب بگیرید تا رگ درون ناخن دیده شود بعد بافاصله سه میلیمتر از رگ ناخن را بگیرید)
نکته:اگر پرنده ارام بود می شود سرش را از حوله بیرون گذاشت.
نکته:اگر از ناخن خون امد هول نشوید و به ادامه توجه کنید.
نکته:حوله محکم نباشد و حوله نباید مانع تنفس پرنده شود.

اگر از ناخن پرنده خون آمد
برای جلو گیری از خون ناخن 3 راه وجود دارد:

راه اول:بایک پنبه روی ناخن را گرفته تا خون پاک شود و بعد قسمت زیری ناخن را با دست کمی فشار دهید تا خون بند آید

راه دوم:سر ناخن پرنده را با دستگاه لحیم ببندید(اسیب یا سوختگی وارد نکنید

راه سوم:خون را با دستمال پاک کنید و سریع پای پرنده را وارد ظرف اب نمک کنید.
نکته:بعد از انجام مراحل قبل برای پرنده اب تمیز قرار دهید تا خود را بشوید.
نکته:شاید تا دو سه روز اگر با مراحل یک و سه کار میکنید در بعضی از مواقع پاخون ریزی کند و شما کار های قبل را تکرار کنید.

buy-bird-food-online

جهت خرید تخم نطفه دار گونه های مختلف طیور یا دستگاه های جوجه کشی اینجارا کلیک کنید.

برچسب‌ها:, , ,

پاسخی بگذارید

3 × چهار =