کاهش ۴ درصدی تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی

اخبار

وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی سال ١٣٩۶ در مجموع ۴٢٩ هزار تن گزارش شده است.
چکیده آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور مربوط به سال ١٣٩۶ منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی سال ١٣٩۶ در مجموع ۴٢٩ هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
سهم گوشت گاو و گوساله با ٢٢٣ هزار تن وزن لاشه حدود (۵٢ درصد)، گوسفند و بره با ١۶٢ هزار تن (٣٧,۶ درصد)، بز و بزغاله با ٣۴ هزار تن ( ٧,٨درصد) و سایر انواع دام‌ها با ١١ هزار تن  (٢.۶درصد) از کل لاشه قابل مصرف بوده است.
با اجرای این آمارگیری، هر ساله میزان کشتار انواع دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های رسمی کشور توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. این آمارگیری از سال ١٣۴٧ هر ساله توسط مرکز آمار ایران اجرا و نتایج آن منتشر می‌شود.
میزان تولید گوشت در سال 1396
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در سال ١٣٩۶ نسبت به سال ١٣٩۵ موید کاهش ۴ درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به سال قبل برای گوسفند و بره ٨ درصد، برای بز و بزغاله ٣ درصد، برای گاو و گوساله ٢ درصد و برای گاومیش و بچه گاومیش ٨ درصد بوده است. مقدار تولید گوشت برای شتر و بچه شتر ٣٧ درصد افزایش داشته است.

جهت خرید تخم نطفه دار گونه های مختلف طیور یا دستگاه های جوجه کشی اینجارا کلیک کنید.

برچسب‌ها:, , , ,

پاسخی بگذارید

سه × پنج =