پیش گرمایش تخم های جوجه کشی

مقالات

پیش گرمایش تخم های نطفه دار

پیش گرمایش تخم های نطفه دار روشی مؤثر جهت یکپارچگی جوجه ها:

امروزه یکی از اهداف مدیریت مدرن صنعت پرورش طیور گوشتی، ارسال پرنده های یکنواخت و یکپارچه به کشتارگاه می باشد. در این میان تکنیک های هچری نقش مهمی ایفا می کنند چرا که موفقیت در سطوح پرورشی به طرز شگرفی با پتانسیل رشد یکنواخت برای جوجه ها تسهیل می گردد.

تحقیقات و آزمایشات انجام گرفته در این زمینه نشان می دهند که استفاده از دستگاه های جوجه کشی تک مرحله ای مجهز به برنامه پیش گرمایشی اثرات مثبت آشکاری در این زمینه دارد، چرا که امکان شروعی یکنواخت و یکسان در طول دوره ی جوجه کشی را برای تک تک جنین ها فراهم می آورد.

عمل پیش گرمایش، تخم ها را قبل از شروع سیکل جوجه کشی به دمای 25 درجه سلسیوس می رساند. این اولین قدم جهت دستیابی به یک بازه زمانی هچ کوتاه و در نتیجه یک هچ یکنواخت است. در غیاب برنامه پیش گرمایشی در دستگاه های جوجه کشی، عمل پیش گرمایش تخم ها می تواند با قرار دادن قفسه های ستر، در اتاق ستر انجام پذیرد.

هدف اصلی هچری ها باید فراهم نمودن یک شروع یکنواخت برای تمامی جنین هایی باشد که قرار است پروسه جوجه کشی را طی کنند. پیش گرمایش تخم های جوجه کشی اختلاف دمای جنین های داخل تخم را درست در لحظه ای که دمای هوای داخل دستگاه به 38 درجه سلسیوس می رسد به حداقل می رساند.

این اختلاف دمایی در صورتی که تخم ها از لحاظ وزن طبقه بندی شده و نیز در صورت استفاده از دستگاه های جوجه کشی با ظرفیت گرمایشی بالاتر – جهت تضمین رشد و نمو جنینی یکنواخت برای تمامی تخم های قرار گرفته در داخل دستگاه – بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.

اغلب اوقات تخم های دسته های مختلف در یک دستگاه جوجه کشی قرار داده می شوند. بعنوان مثال زمانیکه تخم ها از مزارع مختلف خریداری شده و یا تخم های با زمان تولید متفاوت (تخمگذاری مرغ) به مرور زمان ذخیره شده و پس از رسیدن به حد نصاب در دستگاه قرار گرفته اند.

دمای بین تخم های دسته های مختلف می تواند متفاوت باشد، مخصوصاً زمانیکه بعنوان مثال دسته ای از تخم ها قبلاً ذخیره شده و به محض رسیدن دسته جدید با یکدیگر در داخل دستگاه قرار می گیرند؛ بدون اینکه به تخم های جدید فرصت ذخیره و در نتیجه رسیدن به دمای اتاق داده شود.

اختلاف در دمای تخم ها، همچنین می تواند ناشی از انتقال تخم ها از اتاق ذخیره به دستگاه جوجه کشی در زمان های متفاوت باشد. جدول زیر نشان می دهد که بدون عمل پیش گرمایش، اختلاف دمایی پوسته تخم ها پس از چند ساعت قرار گرفتن در معرض دمای جوجه کشی دستگاه، به مراتب بیشتر است مخصوصاً در صورت استفاده از دستگاه های جوجه کشی با ظرفیت گرمایش پایین تر.

عمل پیش گرمایش با فرایندهای سلولی سطح پایین در برخی سلول های جنینی شروع می شود. این فرایندها پس از شروع به هیچ وجه نباید مختل و یا متوقف گردند. به محض پایان دوره پیش گرمایش باید دوره انکوباسیون در دمای 38 درجه سلسیوس شروع گردد تا امکان دستیابی به دمای بهینه جنین یعنی 37.8 درجه سلسیوس فراهم گردد.

جمع بندی:

گرمایش تخم ها قبل از آغاز دوره جوجه کشی سبب یکپارچگی و یکنواختی در جوجه های تولیدی می گردد. به همین دلیل جوجه کشی مودولار تک مرحله ای و دستگاه های جوجه کشی با ظرفیت گرمایشی بالا توصیه می گردند.

برای دستگاه های جوجه کشی با برنامه پیش گرمایشی:

دوره جوجه کشی تخم های نطفه دار را پس از رسیدن دمای داخلی تخم ها به 25 درجه سلسیوس شروع نمایید. (5 الی 6 ساعت پس از شروع پروسه پیش گرمایش). این کار خطر مرگ و میر زودرس در جنین های داخل تخم را کاهش می دهد.

 برای دستگاه های جوجه کشی بدون برنامه پیش گرمایشی:

تخم ها را حداقل به مدت 12 ساعت در اتاق ستر تا دمای 25 درجه سلسیوس گرم کنید. قفسه های ستر باید جدا از یکدیگر قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که هوای گرم اتاق ستر به خوبی در اطراف تمامی تخم ها می چرخد.

جدول 1- محدوده دمای تخم ها پس از گرم شدن با وجود عمل پیش گرمایش یا بدون آن در دستگاه های جوجه کشی با دو ظرفیت گرمایشی متفاوت. وزن تخم ها بین 50 الی 70 گرم متغیر است.

برچسب‌ها:, , ,

پاسخی بگذارید

1 + شش =