7 باید و نباید درباره ی هندلینگ تخم های جوجه کشی

مقالات

باید و نباید های تخم های جوجه کشی

7 باید و نباید درباره ی هندلینگ تخم های جوجه کشی:

 

  1. از شستن تخم های جوجه کشی قبل از انکوباسیون پرهیز نمایید. این کار پوشش محافظ خارجی روی پوسته را شسته و به این ترتیب به باکتری ها اجازه ورود به داخل تخم ها را می دهد. جهت پاکسازی تخم های جوجه کشی از یک برس نرم استفاده نموده و در صورتی که تخم ها بسیار آلوده بوده و به این روش تمیز نمی شوند آنها را داخل دستگاه قرار ندهید.
  2. از تخم های بدشکل، بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ در فرایند جوجه کشی استفاده ننمایید. تخم های بسیار بزرگ معمولاً دوزرده بوده و به ندرت هچ می کنند و تخم های بسیار کوچک در واقع حاصل از پولت ها بوده و آنها نیز هچ نمی کنند. تخم های با اشکال نامتعارفhttp://www.notfe.com/ نیز فضای کافی جهت رشد و نمو در اختیار جوجه ها قرار نداده و لذا جوجه داخل تخم مرده و یا ناقص به دنیا خواهد آمد.
  3. تخم ها را قبل از شروع انکوباسیون ذخیره نمایید. تخم ها باید در طول دوره ی ذخیره به نحوی قرار بگیرند که قسمت نوک تیزشان به سمت پایین قرار بگیرد. با این کار تخم ها فرصت استراحت داشته و کیسه ی هوایی نیز فرصت این را خواهد داشت که در مکان صحیح خود قرار بگیرد.
  4. در طول دوره ی ذخیره تخم ها را رروزی 3 بار بچرخانید. این کار مانع از چسبیدن زرده به پوسته ی تخم می گردد.
  5. قبل از شروع انکوباسیون تخم ها را در مکانی مرطوب با دمای ما بین 12.77 الی 18.33 درجه ی سلسیوس قرار دهید. حفظ رطوبت محیط در محدوده ی صحیح مانع از اتلاف بیش از حد رطوبت داخل تخم گشته (متخلخل بودن پوسته ی تخم ها) و دماهای مابین 12.77 الی 18.33 درجه سانتیگراد مانع از شروع رشد جنینی قبل از آغاز فرایند جوجه کشی می شوند. این در حالی است که دماهای بسیار پایین نیز توانایی جنین داخل تخم جهت رشد و نمو را تخریب می کنند.
  6. قبل از آغاز فرایند جوجه کشی اجازه دهید تخم ها به اندازه ی دمای اتاق گرم شوند. قرار دادن تخم های سرد داخل دستگاه باعث تعریق آنها و افزایش احتمال رشد باکتری ها روی پوسته تخم ها می گردد. این باکتری ها می توانند باعث تخریب کل تخم های جوجه کشی و فرایند هچ شوند.
  7. تخم هایی را که بیش از 10 روز از زمان ذخیره شان می گذرد داخل دستگاه قرار ندهید. چرا که نرخ هچ پس از این مدت به شدت کاهش می یابد. پس از گذشت 10 روز تخم به تدریج شروع به فساد نموده و شانس بسیار کمی جهت رشد و هچ خواهد داشت.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

چهار + 16 =