مدیریت تخم مرغهای دستگاه جوجه کشی وتاثیر آن بر عملکرد جوجه های گوشتی

مقالات

عملکرد جوجه های گوشتی در مزرعه تا حد زیادی به مدیریت و اقدامات صورت گرفته روی تخم مرغ ها بستگی دارد. مدیریت کیفیت هر مرحله از زنجیره تولید جوجه های گوشتی شامل شکل دهی تخم مرغ، قرار دادن تخم مرغ ها، جابجایی، جوجه کشی، … و رشد جوجه های گوشتی مهم است و بر سود آوری اثر می گذارد. هدف نهایی هر مجموعه ای تولید جوجه های با کیفیت بالا، سالم و قوی است تا پتانسیلی برای تولید گوشت با قیمت تمام شده پایین باشد.

وضعیت سلامت گله

سطح مورد انتظار از تخم مرغ تولیدی، کیفیت بالای پوسته تخم مرغهای هچ شده، هچ بهینه و کنترل کیفیت هنگامی که پردندگان مشکل سلامتی داشته باشند، ممکن نیست. کلیه بیماری ها در پرندگان تاثیرمنفی روی کارایی آنها دارد اما برخی از آنها تاثیر شدیدتر بر کیفیت و تولید تخم مرغ دارد. بیماری هایی مانند برونشیت، نیوکاسل، مارک ، میکوپلاسما گالی سیپتیکم و غیره. باید مرتب کنترل شوند. کنترل و پیشگیری و محو کردن بیماریها از طریق واکسیناسیون و آنتی بیوتیکهاجهت انجام بیوسکوریتی می باشد. بیماری هایی که رواج کمتری دارند مانند لارینگوتراکئیت، سندرم افت تخم مرغ، و کوریزا که در بسیاری از نواحی رایج نیستند نیز مهم می باشند. بیماری های دستگاه گوارشی نه تنها تاثیر منفی بر تولید تخم مرغ دارند، بلکه باعث اسهال نیز می شوند. تخم مرغ های تولید شده بخاطر مرطوب بودن کف آشیانه و وجود مجاری، ازطریق فضولات کثیف می تواند آلوده شود. قوانین باعث می شود که برنامه های بیوسکوریتی برای سلامتی جامعه در مزرعه های تولید کننده مرغ گوشتی اعمال شوند. هر گونه آلودگی در این مرحله تاثیر بدی بر پارامترهای چرخه تولید دارد.

بهترین هچ و اندازه تخم مرغ و بلوغ جنسی

روش های مدیریتی باید بازنگری شوند تا مطمئن شوید که مرغ ها از طریق سیکل رشد بر اساس استاندارهای وزن مخصوص خطوط مشخص رشد کرده اند. بعنوان مثال، مرغ هایی که چثه کوچکتری دارند، تخم مرغ کوچکتری تولید می کنند و در نتیجه باعث تولید جوجه های کوچک و ضعیف می شوند. جوجه های یکه از تخم مرغ های کوچکتر به دنیا می آیند معمولاً دارای نرخ مرگ و میر بالایی هستند. این جوجه ها با سرعت پایینی رشد می کنند و به زمان بیشتری برای رسیدن به وزن در نظر گرفته شده نیاز دارند. نتیجه نهایی اینکه ضریب تبدیل نامناسب خواهد شد. مطمئن شوید که تحرک نوری مورد استفاده برای مرغ های تخم گذار و خروس ها در زمان مناسبی باشد و بر اساس وزن بدن و سن از شدت مناسبی برخوردار باشد. استفاده از تحریک نوری برای مرغ ها یی که وزن بدنی کافی ندارند باعث تولید تخم مرغ های کوچکتری می شود. توصیه می شود به صورت هفتگی وزن تخم مرغ ها کنترل شود . کنترل وزن تخم مرغ ها باید از طریق سیکل تولید باشد و با استاندارهای ارائه شده سازگار باشد.

zayeat-jojekeshi-new01

اقدامات بهداشتی تخم مرغ ها و بهداشت دستگاههای جوجه کشی

یک طرح بیوامنیتی شدید باید برای هر مرحله از پرورش، دستگاه جوجه کشی، و تولید جوجه گوشتی صورت گیرد. مدیر بهداشتی باید مطمئن شود که تولید مزرعه دارای تخم مرغ های نطفه داراست. تخم مرغ های نطفه دار باید سریعاً بعد از جمع آوری ضد عفونی شوند و وقتی که برای کارخانه جوجه کشی ارسال می شوند کاملاً پاک باشند.

نظافت آشیانه

مطمئن شوید که برنامه بهداشتی رعایت می شود و از مواد باکیفیت جهت ضد عفونی برای آشیانه استفاده شده است. ثابت شده است که یک گرم از مواد آلوده می تواند تا ۶۰۰ میلیون میکرو ارگانیسم داشته باشد و این میکرو ارگانیسم ها با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستند. استفاده از مواد با کیفیت در آشیانه و بکاربردن روش های درست مدیریتی می تواند باعث کاهش کثیفی تخم مرغ ها و آلودگی و افزایش کیفیت جوجه هادر مرحله بعدی شود. درصد آلودگی تخم مرغ های هچ شده نباید بیش از ۰.۵% در هر هچ باشد. با افزایش سن مرغ مادر درصد آلودگی پوسته تخم مرغ افزایش می یابد چون با افزایش اندازه تخم مرغ، پوسته آن نازک تر می شود و بار میکروبی روی آن افزایش پیدا می کند. در نتیجه پیشنهاد می شود مقداردز مصرف ضدعفونی کننده ها جهت حفظ بهداشت تخم مرغ های بدست آمده در مرغ های بالای ۵۵ هفته دو برابر شود. اکسپلودرها باید در روز دهم تا دوازدهم فرایند خواب از تخم مرغهای خوابانده، حذف شوند. تخم مرغ های اکسپلودر(تخم مرغ انفجاری) شده در ستر باعث پخش باکتری و قارچ می شوند در نیتجه باعث آلودگی سایر تخم مرغ ها و جوجه های تازه بیرون آمده از دستگاه می گردند.

جمع آوری تخم مرغ ها

به منظور کاهش شکسته شدن و ترک برداشتن تخم مرغ ها و تولید تخم مرغ های با کیفیت و تمیز، تخم مرغ ها باید روازنه ۴ تا ۶ بار جمع آوری شوند. تخم مرغ ها اغلب باید به هنگام صبح که ۷۵% مرغها در این زمان تخم گذاری می کنند جمع آوری شوند و میزان جمع آوری باید در روزهایی که هوا گرم است افزایش پیدا کند.

مدیریت حمل تخم مرغ

اگر تخم مرغ با کیفیت و تمیز در مزرعه تولید شود ولی به هنگام حمل و نقل از رانندگان بی تجربه و خودروهایی که تهویه مناسبی ندارند استفاده شود، سود اقتصادی قابل توجهی حاصل نمی شود. خودروهای حامل تخم مرغ ها باید امکانات و پایداری مناسبی داشته باشند. از شوک دمایی به هنگام انتقال به داخل و خارج خودرو جلوگیری کنید. باید کار حمل و نقل را به رانندگان مسئولیت پذیری سپرد که اهمیت شغلشان را درک کنند و تضمین کنند که در زمان حمل ونقل از تخم مرغ ها مراقبت به عمل می آید. شرایط خودروهای حمل و نقل باید به صورت پایدار حفظ شوند. به خاطر داشته باشید که وقتی تخم مرغ های نطفه دار، بارگذاراری شدند. موجودات زنده ای هستند که دارای ۲۰۰۰۰تا۴۰۰۰۰ سلول زنده می باشند بطور کلی مدیریت ناقص تخم مرغهای نطفه دارباعث کاهش تولید گوشت مرغ خواهد شد.

نگه داشتن میزان باروری در سطح بالا

میزان باروری باید به صورت پیوسته با استفاده از کندلینگ از تخم مرغ ها گله مرغ مادر به صورت هر ۷ یا ۱۲ روز یکبار،در کارخانه جوجه کشی کنترل و مورد نظارت قرار گیرد. اگر باروری پایین باشد یا زیر حد استاندارد باشد، مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد. یکی از اقدامات رایج برای حفظ سطح باروری در مزرعه، اسپایک(جایگزینی) خروسهای ۴۰ تا ۵۰ هفته ای با خروسهای با سن ۳۰ تا ۳۵ هفته ای می باشد. بر اساس تجارب مولف، جایگزین خروسهای جوان باعث افزایش ۱ تا ۲ درصدی نطفه داری می شود و درنتیجه باعث بهتر شدن فرایند نطفه داری در مرغ مادر می گردد. جابجایی خروسهای سالنها نیزباید در نظر گرفته شود.

مدت زمان نگهداری تخم مرغ

طولانی شدن انبار تخم مرغ هاجهت هچ می تواند تاثیر زیادی بر درصد قابلیت جوجه در آوری داشته باشد. نتایج دو تحقیق عمده که توسط محقق اجرا شده است ثابت می کند تخم مرغ های نطفه دار که تحت شرایط توصیه شده دما و رطوبت نگه داری شده اند اگر بیش از ۲۵ روز در انبار نگه داری شوند، کاملاً قابلیت جوجه درآوری خود را از دست می دهند. حتی بعد از ۷ روز انبار، کاهش قابل توجهی در قابلیت جوجه درآوری ایجاد می شود ( جدول ۱). برای رسیدن به ماکزیمم قابلیت جوجه درآوری ، محقق پیشنهاد می کند تخم مرغ ها بیش از ۳ روز در اتاق تخم مرغ نگه داری نشوند و البته دمای اتاق نگه داری باید ۶۵ درجه فارنهایت باشد و رطوبت نیز تقریباً باید ۷۸% باشد. این تنظیم های دما و رطوبت وقتی که طول دوره انبار افزایش می یابد باید اصلاح شوند تا بتوان به همگرایی مناسبی در برداشت از تخم مرغ ها دسترسی پیدا کرد. وقتی که زمان انبار تخم مرغ ها افزایش می یابد، دمای اتاق انبارتخم مرغها باید کاهش پیدا کند و رطوبت نسبی هم باید بیشتر شود تا مانع از دهیدارته شدن گردد.

برچسب‌ها:, ,

پاسخی بگذارید

4 × پنج =