محیط ایده آل برای رشد و نمو جنین مرغ

مقالات

شرایط بهینه داخل دستگاه جوجه کشی

چگونه محیط ایده آل برای رشد و نمو جنین را تشخیص دهیم؟

فروشگاه دستگاه جوجه کشی – کلیک کنید

جهت تولید بهترین جوجه ها، تخم ها باید در طول دوره ی جوجه کشی تحت شرایط دما، رطوبت و تهویه بسیار دقیق نگه داشته شوند. هرچند معمولاً تشخیص اینکه چه چیزی در زیر سطح هر یک از تخم ها می گذرد، اغلب کار مشکلی است. در طی سال ها کسب تجربه و دانش عملی، متخصصان ما با تکیه بر اندازه گیری های کلیدی قادر به تشخیص شرایط محیطی ایده آل جهت تولید جوجه هایی قوی و سالم در زمان هچ شده اند.

یکپارچگی دماهای جنینی:

دماهای جنینی می توانند بطور دقیق از طریق بررسی نمودن پوسته ی تخم ها در ناحیه ی استوایی شان تخمین زده شوند. با استفاده از یک دماسنج “ترمواسکن” تخم های نطفه دار را مابین روزهای 15 ام و 16 ام دوره ی جوجه کشی تست نمایید. دماهای جنینی مستقیماً در ارتباط با قابلیت جوجه درآوری و هچ تخم ها می باشند به نحوی که هرچیز بسیار گرم و یا بسیار سرد زمان های هچ و وضعیت جوجه ها را هنگامی که در سینی های هچری قرار دارند، می توانند تحت تأثیر قرار دهند.

فاصله ی زمانی هچ (فاصله زمانی بین اولین هچ و آخرین هچ در یک دسته از تخم های جوجه کشی):

این زمان یعنی فاصله ی زمانی بین اولین جوجه ای که سر از تخم بیرون می آورد و آخرین جوجه ای که هچ می کند، باید تقریباً 30 ساعت باشد. در حالت ایده ال نباید بیش از %25 جوجه ها؛ 23 ساعت قبل از بیرون آوردن جوجه ها از سینی های هچری هچ کرده باشند. 70 الی 80 درصد باقیمانده باید تقریباً 12 ساعت قبل از خروج از هچر، هچ کنند. دمای بدن جوجه ها را با حفظ دمای داخلی هچر روی 40 درجه ی سلسیوس قبل از بیرون آوردنشان از سینی های هچری چک نمایید.

اگر تخم ها خیلی زود هچ کنند، جوجه ها حساس و مستعد مشکلاتی چون گرمازدگی و دهیدراسیون می شوند که می تواند نرخ های مرگ و میر در روزهای 7 ام و 14 ام پس از هچ و همچنین عملکرد جوجه را تحت تأثیر قرار دهد.

اگر جوجه ها خیلی دیر هچ کنند، این مسئله می تواند منجر به قابلیت جوجه درآوری ضعیف، کیفیت پایین جوجه و تخم های حاوی جنین های زنده ای که هچ نکرده اند، گردد.

فاکتورهای مؤثر بر هچ عبارتند از:

پیش گرمایش تخم ها به مدت بسیار طولانی قبل از قرار گرفتن داخل دستگاه جوجه کشی

دما-رطوبت و تهویه ناصحیح

مکان های بسیار گرم داخل دستگاه جوجه کشی و هچر

تغییرات دماهای فصلی که محیط هچری را تحت تأثیر قرار می دهند

الگوهای ناصحیح راه اندازی در دستگاه های جوجه کشی چندمرحله ای

زمان و دمای ذخیره ی تخم ها

میزان تمیز بودن پوسته ی تخم ها:

ضایعات فراوان باقی مانده بر روی پوسته ی تخم ها نشانگر این است که جوجه ها یا خیلی زود هچ نموده و یا به مدت بسیار طولانی داخل سینی های هچری بوده اند. رها نمودن جوجه ها به مدت بسیار طولانی داخل هچر یکی از عواملی است که میزان مرگ و میر را افزایش می دهد.

علاوه بر محیط جوجه کشی چندین فاکتور دیگر نیز سلامت کلی جوجه ها و عملکرد آنان را تحت تأثیر قرار می دهند که برخی از آنان عبارتند از: حمل و نقل، پرورش، مدیریت آب و غذا و ….

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

بیست + دو =