علل همشکل نبودن گله

مقالات

در اکثر مرغدارى هاى مادر گوشتى پائین بودن همشکلى گله ها از مشکلات اساسى آنها است در اکثر مرغدارى هاى مادر گوشتى پائین بودن همشکلى گله ها از مشکلات اساسى آنها است .گاها تا چند دوره پى در پى نیز این مشکل دیده میشود، بدون اینکه مرغداران در صدد پیدا نمودن عوامل اصلى بروز آن بر آیند.
از آنجائیکه همشکلى خوب و یا بد ارتباط مستقیم با تولیدات در آینده دارد ، جهت آشنایى بیشتر مرغداران ،بطور خلاصه به بعضى موارد مهم اشاره میکنم.
زمانى که همشکلى گله پائین است باید به موارد زیر شک کرد:
۱- سرعت پخش دان کم است ( دان در طول ۳ الى ۴ دقیقه باید در سالن توزیع شود).
۲- سطح دانخورى براى هر مرغ کم است ( ۱۴ سانتیمتر براى هر قطعه مرغ در نظر گرفته شود).
۳- تراکم مرغ ها بش از حد است ( حد اکثر ۷/۵ قطعه براى هر متر مربع در نظر گرفته شود).
۴- نور بطور یکنواخت توزیع نمیشود ( سیستم روشنایى را کنترل نمائید و به عنوان یک اصل دقت نمائید که در دوره پرورش در اثر بى توجهى ،نور به هیچ وجه اضافه نشود).
۵- اشتباه آمارى وجود دارد( تعداد مرغ سالن دقیقا مورد شمارش قرار گیرد).
۶- کیفیت عوامل اولیه پائین بوده است( جوجه – سن گله مادر – استرس حمل و نقل – پرورش در هفته اول).
۷- ضعیف ها جدا نشده اند ( در زمانى که جوجه در دست گرفته میشود ضعیف ها جدا شده و در باکس جدا پرورش یابند – نظیر انجام عمل واکسیناسیون چشمى ).
۸- اشتباه سکس وجود داشته است (از درستى کار سکسور ها اطمینان لازم حاصل گردد).
۹- میکس دان به خوبى انجام نشده (دان بخوبى مخلوط نشده است )و یا کیفیت مواد اولیه پایین بوده است ( براى ارسال نمونه جهت آزمایش از دان هاپر و دان تراف ارسال شود).
۱۰- پرسنل بدرستى و با دقت کار خود را انجام نمیدهند(مجموعه فارم) در انتخاب پرسنل تجدید نظر بعمل آید.
۱۱- توان ژنتیکى گله پائین است(نژاد).
۱۲- برنامه هاى ضد عفونى در مزرعه مناسب نیست.
۱۳- برنامه هاى واکسیناسیون به دقت انجام نشده و یا همراه با وارد کردن استرس بیش از حد انجام شده است .
۱۴- نوع سالن و طرح آن مناسب نیست ( با کارشناسان با تجربه مشاورت شود ).
۱۵- در سالن ها از تجهیزات مناسب استفاده نشده است (نسبت به جایگزینى وسایل و تجهیزات اقدام گردد).
۱۶- مدیریت گله خوب نبوده است ( از کارشناسان با تجربه استفاده شود و براى هر مقطع دستور العمل هاى مربوطه اخذ گردد ) .
۱۷- از درستى کارکرد ترازو ها اطمینان لازم بدست آید.

برچسب‌ها:, , ,

پاسخی بگذارید

5 + 9 =