شکست در جوجه کشی از تخم هایی که پوسته آنها شکسته اما هچ نکرده اند

مقالات

عوامل مؤثر در شکست جوجه کشی

واکاوی علل شکست در جوجه کشی از تخم هایی که پوسته آنها شکسته اما هچ نکرده اند:

 

تبادل هوای داخل دستگاه جوجه کشی، مهم ترین فاکتور در طول آخرین روز دوره جوجه کشی می باشد. نیاز جنین های داخل تخم به اکسیژن همزمان با رشد بطور مداوم افزایش می یابد و این نیاز علی الخصوص زمانیکه جوجه درست در لحظه قبل از هچ با استفاده از سیستم تنفسی نفس می کشد بیشتر می شود. در طول دوره هچ اغلب اوقات دریچه های تهویه مطبوع به اشتباه در جهت تلاش برای بالا نگه داشتن سطوح رطوبت داخل دستگاه محدود می شوند. این کار به جای کمک به جوجه برای هچ و بیرون آمدن از تخم باعث خفگی آن (ناشی از کمبود تهویه) می گردد. بنابراین هرگز و هرگز جهت افزایش رطوبت در زمان هچ، دریچه های تهویه را محدود نکنید. رطوبت را با استفاده از متدهای دیگر افزایش دهید.

دلیل دیگر مرگ و میر جوجه ها در طول هچ، تنظیمات نادرست سطوح رطوبت می باشد. مرگ و میر جوجه ها می تواند ناشی از رطوبت بسیار زیاد در کل دوره جوجه کشی و یا رطوبت بسیار پایین در طول دوره هچ باشد.

کاهش وزن ایده آل ناشی از تبخیر آب در طول دوره ی جوجه کشی برای تخم مرغ های نطفه دار حدود %12 می باشد. اگر سطح رطوبت در طول دوره جوجه کشی بسیار بالا نگه داشته شود تخم به اندازه کافی قادر به اتلاف رطوبت نخواهد بود. به همین دلیل جوجه به هنگام هچ در آب غرق شده و داخل پوسته باقی خواهد ماند. وجود یک لایه خشک شده در اطراف سوراخ های بینی و نوک جوجه نشان می دهد که جوجه نزدیک به غرق شدن بوده است. توجه به حفظ رطوبت صحیح در طول دوره جوجه کشی احتمال بروز چنین مشکلی را در زمان هچ کاهش خواهد داد.

اگر رطوبت داخل دستگاه جوجه کشی پس از اینکه جوجه پوسته را می شکند، کاهش یابد، ممکن است غشاهای داخل پوسته خشک شده و به جوجه بچسبند. این پدیده از چرخش جوجه داخل پوسته جلوگیری و عمل هچ را متوقف خواهد نمود و جوجه در نهایت خواهد مرد. اگر غشاهای اطراف مجرای (ایجاد شده روی) پوسته خشک و چروکیده باشند، دلیل آن به احتمال زیاد رطوبت پایین در دوران هچ بوده است. این شرایط می تواند بسیار سریع (در عرض 1 یا 2 دقیقه) اتفاق بیفتد – زمانیکه شما درب دستگاه را برای خارج نمودن و یا کمک به هچ سایر جوجه هایی که در حال هچ هستند باز می گذارید – اشتباه محض!!!

وقتی عمل هچ شروع شده و تمامی شرایط صحیح (دما، رطوبت و تهویه) داخل دستگاه برقرار هستند تا زمانیکه تمامی جوجه ها هچ نموده و خشک شوند درب دستگاه به هیچ وجه نباید باز شود.

برچسب‌ها, , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

17 − چهارده =