شناخت و نگهداری ،تربیت و سخنگویی عروس هلندی یا کوکاتیل

مقالات

عروس هلندی ها پرندگانی زیبا با هوش و دوست داشتنی هستند که نگھداری و تکثیر انھا به سادگی امکان پذیر است.نگهداری انها به صورت انفرادی نیز میسر بوده و روابط عمیقی با نگهدارنده برقرار میکنند.در صورتی که این عروسها را به صورت انفرادی و به عنوان حیوان دست اموز نگهداری میکنید باید وقت کافی برایشان بگذارید تا افسرده و بیمار نشوند.

بومی استرالیا می باشد. در زبان انگلیسی این پرنده را Genus Nyphicus عروس هلندی پرنده ای با نام علمی می نامند. این پرنده در سالهای 1800 میلادی به انگلستان آورده شده است … Cockatiel احتمالا این پرنده توسط کسانی که به استرالیا تبعید شده بودند در بازگشت به انگلستان آورده شده است. محبوبیت این پرنده افزایش پیدا کرد و امروزه این پرنده یکی از محبوب ترین پرندگان خانگی می باشد.بیشتر محبوبیت این پرنده به سبب طبیعت ملایم و سر وتاج رنگی پرنده می باشد. همچنین این پرنده به سادگی اهلی و دست آموز می شود.

انواع عروس هلندی :عروس هلندی در چندین جهش رنگی موجود می باشد که به قرار زیر می باشد.

خاکستری :دارای بدنی خاکستری با زمینه سفید در بالها، سر زرد رنگ و گونه های نارنجی ، پرهای تاج ممکن است خاکستری یا زرد باشند. در ماده ها رنگ گونه تیره تر می باشد. بدن زرد رنگ با سری به رنگ زرد که رنگ سر از بدن تیره تر می باشد. بدن می تواند سفید به نظر Lutino : آید .هر دو جنس گونه ھای نارنجی روشنی دارند .

صدفی :رنگ پرهای بدن برنگ خاکستری روشن با زمینه سفید می باشد. دارای سر زرد و گونه های نارنجی است

دارچینی :رنگ پرهای بدن بسیار روشن و اغلب برنگ قهوه ای روشن می باشد. سر به رنگزرد و گونه ها برنگ نارنجی می باشند .

نقره ای :در حقیقت بسیار شبیه نژاد خاکستری است بجز اینکه بدن برنگ سفید می باشد. ماده ها دارای گونه کدر تری ھستند.

ابلق: % 70 :زرد یا سفید (رنگ بدن) و % 30 ابلق (رنگ بالها خاکستری) نشانه یک عروس هلندی ابلق تمام عیار است. نرها و ماده ها بسیار شبیه هم می باشند.

زرد کمرنگ :از نظر رنگ بسیار شبیه نژاد صدفی است با این تفاوت که پرنده صدایی تولید نمی کند.

صورت سفید :رنگ آمیزی شبیه نژاد خاکستری داشته با این تفاوت که پرهای صورت بجای زرد سفید بوده و گونه ندارد. عروس هلندی دارای گونه های بسیار زیادی است که در اثر جهش ھای ترکیبی مختلف بوجود آمده اند ولی نژاد ھای بالا رایج ترین گونه ها می باشند

رفتار و تربیت:عروس ھلندی پرنده ای خونگرم بوده و به توجه زیادی نیاز دارد. اگر به آنھا بی توجھی شود شروع به جیغ کشیدن می کند. آنھا کنجکاو و شیرین ھستند. یک عروس ھلندی در ھنگامی که مشغول تمییز کردن خانه یا تماشای تلویزیون ھستید بر روی شانه تان سوار می شود. آنھا کم تر از طوطی استرالیایی و طوطی ھای بزرگ خرابی به بار می آورند. بھترین عروس ھلندی برای خرید یک عروس ھلندی است که از طفولیت از مادر خود جدا شده و توسط انسان تغذیه شده است. این باعث می شود که پرنده به انسان خو گرفته و از او نترسد. این روش نیاز پرنده به توجه انسان را بیشتر می کند.

طول یک عروس ھلندی بالغ از سر تا دم حدودا ٣٠ تا ٣۵ سانتی متر می باشد و تقریبا ١۵ تا ٢۵ سال عمر می کند.

البته اگر از آنھا خوب مراقبت کنید تا ٣٠ سال ھم میتوانند زنده بمانند. عروسھای ھلندی وقتی که می ترسند یا ھیجان زده میشوند کاکل یا تاج خود را بلند میکنند و در حالت نرمال و ریلکس روی سر خود به حالت خوابیده نگه می دارند.

حرف زدن:این پرنده می تواند حرف زدن را بیاموزد. این کار در صورتی که عروس ھلندی تنھا پرنده خانه باشد آسانتر است. در صورتی که پرنده دیگری اطراف پرنده باشد حیوان احساس نیازی به برقراری ارتباط با شما نمی کند .

تمرین کردن با آنھا برای سخن گفتن بسیار آسان است.فقط به سه چیز توجه کنید فراوانی ، تکرار و پاداش. پرنده تان را بر روی انگشت گذاشته و مستقیما رو به او کلمه ای را با صدایی خوش بیان کنید. بکرات کلمه ای را که می خواھید پرنده بگوید تکرار کنید. جلسه تمرین باید پنج دقیقه یا کمتر و چندین بار در روز تکرار شود. در صورت سعی برای بیان کلمه با دادن جایزه و یا یک غذای و یژه از پرنده قدر دانی کنید. بعد به آنھا فقط در صورتی که کلمه را بیان کردند جایزه بدھید. شما ھمچنین می توانید یک سی دی یا نوار کاست را برای تمرین از فروشگاه ھای حیوانات تھیه کنید.

نکته:یکی از مسائلی که در مورد این پرنده باید مورد توجه قرار گیرد بلوغ جنسی حیوان است. حدود یک تا دو سالگی پرنده نر به بلوغ رسیده و در این ھنگام بصورت پرنده ای مھاجم در می آید. حتی برای پرندگان دست آموز نیز این موضوع صدق می کند. در این زمان باید صبور باشید. این حالت پس از مدتی از بین می رود. ولی پرنده دوست داشتنی شما مدتی در یک حالت اندوه فرو می رود .ماده ھا بنظر نمی رسد که در این حالت فرو روند یا حداقل ھیچگاه در این حد نمی باشد . بلوغ شاید یک حرکت به حالت سلطه گری مردانه در پرنده شما می باشد .آنھا اغلب در حدود دو سالگی یک مقدار سلطه گر می شوند. در این حالت باز باید صبور باشید. آنھا جریانی را برای رئیس بودن طی خواھند نمود ولی این رفتار برای ھمیشه نخواھد بود.

طوطیھای عروس بسیار دوست دارند که مورد توجه قرار بگیرند پس برای تربیت کردن آنھا باید وقت زیادی صرف کنید, البته می توانید وقتی که خیلی کوچک ھستند و ھنوز پدرو مادر به آنھا غذا میدھند, پرنده را خریده و خود بصورت دستی بزرگ کنید.

تربیت و آموزش:

ھر قدر که طوطی شما کوچکتر باشد تربیتش نیز ساده تر خواهد بود. اولین قدم این است که شاه پرھای پرنده که ٨ تا ١٠ پر بزرگ می باشد قیچی کنید. مراقب باشید که پرھا خیلی کوتاه نشوند و اگر در این کار وارد نیستید این کار را به یک خبره بسپارید.

حالا پرنده را بر روی انگشت خود بگذارید و اجازه دھید مدتی ھمانجا بماند. شما باید این کار را چندین بار در روز تکرار کنید تا پرنده احساس امنیت کرده و با شما خو بگیرد. مرحله بعدی این است که یک اسم برای پرنده انتخاب و آن را با ھمان نام صدا کنید تا به آن اسم عادت کند بدین شکل ھر وقت که پرنده را صدا کنید او ھم با سرو صدا کردن جواب شما را خواھد داد .

عروس ھلندی میتواند کلمات را تکرار کند , برای این کار شما باید خیلی وقت صرف کنید و یک کلمه رو چندین و چند بار تکرار نمایید و البته ھمانطور که گفته شد جایزه ھم فراموش نشود. بایدگفت که نرھا علاقه بیشتری به این کار دارند. آنھا از ماده ھا پر سرو صدا تر می باشند ولی با ھوشتر نیستند.

بازی و اسباب بازی:

عروسھا وقتی که در قفس ھستند به نظر می آید که پرنده ھای آرومی باشند ولی اصلا این طور نیست .فقط کافیست که آنھا را از قفس بیرون بیاورید آنوقت خواھید فھمید که چه موجودات کنجکاوی ھستند و به ھمه جا سرک می کشند .

آنھا دوست دارند که با نوک خود چیزھایی را کنده کاری کنند که صد البته این کار ھم به متوقف کردن رشد نوک پرنده کمک میکند و ھم اینکه نوعی بازی برای آنھا محسوب می گردد بنابراین توصیه می شود که چند تا تکه چوب در قفس آنھا قرار دھید ھمینطور میتوانید برای آنھا آینه بگذارید. جنس نر بیش از ماده به آینه علاقه نشان می دھد, دائم خود را در آینه نگاه می کند و گاھی اوقات حالت تھاجمی به خود می گیرد. اگر عروس ھلندی شما بالغ است و جفت نیز دارد برایش آینه نگذارید زیرا به جنس مخالف توجه کمتری میکند و آنوقت است که زندگی مشترک آنھا از ھم می پاشد!!!

عروسھای ھلندی دوست دارند مانند بچه ھا با شما یا با اسباب بازیھا خود بازی کنند, این پرندگان به راحتی خود را با وسایل اطراف سر گرم میکنند مثلا ممکن است که ساعتھا با یک بند یا طناب یا حتی پر و دمی که خود انداخته اند بازی کنند و اصلا خسته ھم نشوند .

پس برای آنھا وسیله ھای کوچکی بگذارید که بتوانند به راحتی با نوک خود آنھا را از زمین بلند کنند.

اگر شما برای پرنده خود وقت نگذارید و با آن بازی نکنید افسرده میشود, گوشه ای کز میکند و گاھی اوقات ھم سعی میکند تا با سر و صدا شما را متوجه خود کند. پس فراموش نکنید اگر جزء دسته آدمھایی ھستید که نمی توانید روزانه حداقل ٢ تا سه ساعت وقت برای پرنده خود بگذارید, عروس ھلندی را بعنوان پرنده خانگی انتخاب نکنید .

قفس:

قفس باید به اندازه ای بزرگ باشد که پرنده به راحتی بتواند در آن بالھای خود را بازو بسته کند و از یک تیرک به تیرک دیگر بپرد.

از آنجایی که جثه عروسھا بزرگتر از جثه مرغ عشق و قناری است بنابراین قطر تیرک باید بزرگتر از تیرک عادی باشد.

ھفته ای یک بار قفس را تمیز کنید و جای آب و دانه را ھم خوب بشوئید.

اگر پرنده شما دست آموز است, ھر از گاھی آنرا از قفس بیرون بیاورید.

خواب:

عروسهای ھلندی شبها باید حداقل 10 ساعت در تاریکی بدون وقفه بخوابند.

نکته :گاھی اوقات عروسها, مرغ عشقها, فنچها….. کلا پرنده ھا ممکن است که از چیزی بترسند و شروع به پر پر زدن کنند در این حالت شما باید ھرچه سریعتر چراغ اتاق را روشن کنید و با آنھا حرف بزنید و آرامشان کنید چون در این حالت پرنده خیلی وحشتزده شده و خود را محکم به اطراف و سقف قفس میزند و به خود آسیب می رسانند پس در این ھنگام با نھایت سرعت به داد آنھا برسید و برای چند دقیقه چراغ اتاق را روشن بگذارید و بعد دوباره خاموش کنید.

غذا:

الف)  اگر پرنده شما خیلی کوچک است و نمی تواند دانه بخورد از روش زیر استفاده نمایید ابتدا زرده یک تخم مرغ آب پز را جدا کرده , آنرا له کنید و کمی آب جوش به آن اضافه کنید. سپس چند عدد بیسکویت مادر و اگر خمیر نان باگت در دسترس دارید, مقداری به مایع اضافه کنید در صورتی که خمیر نان باگت در دسترس نمی باشد می توانید از خمیر نان معمولی استفاده نمایید ودر آخربا کمی آرد نخودچی, تمام مخلوط را درمیکسر (مخلوط کن) بریزید وبگذارید تا خوب مخلوط شوند. این مایع باید کاملا یک دست باشد .

حالا یک سرنگ 10 سی سی بردارید و یک لوله نرم و باریک و انعطاف پذیر(کرمک دوچرخه) به سر این سرنگ وصل کنید, این لوله را میتوانید از مغازه های تعمیرات دوچرخه تهیه نمایید ارتفاع این لوله باید حد اکثر ۵ سانتی متر باشد به طوری که این لوله مستقیما به چینه دان پرنده وارد شود.

سرنگ را ٨ تا ١٠ سی سی پر کنید, سپس با یک دست سعی کنید نوک پرنده را باز کرده و با دست دیگر لوله را آرام آرام وارد حلق پرنده کنید و تا چینه دان پایین ببرید حال مایع رو با فشار ثابت خالی کنید اگر این کار را خیلی آرام انجام دھید حیوان تقلای زیادی میکند و غذا را بالا می آورد و تمام زحمات شما به ھدر می رود.

اگر نمی توانید جلوی بال زدن و حرکات پرنده خود را کنترل کنید می توانید پرنده را در یک پارچه طوری که فقط سر آن بیرون باشد بپیچید و بعد به آن غذا بدهید.

نکته:باید چندین باردر روز به پرنده به این صورت غذا بدهید.

بھترین زمان برای غذا دادن زمانیست که چینه دان پرنده تقریبا خالی باشد شما براحتی با دست زدن به چینه دان پرنده میتوانید متوجه این قضیه شوید.

پیش از ھر باز غذا دادن سرنگ را کاملا با آب جوش و مایع ظرفشویی بشوئید واین کار را دوباره بعد از غذا دادن نیز تکرار کنید.

یادتان باشد وقتی که میخواھید بصورت دستی پرنده خود را بزرگ کنید باید این کار را تا زمان روئیدن کامل پرھای پرنده ادامه دھید.

معمولا این پرنده ھا باید ١ ماه و ٢ھفته تغذیه گردند( ۴٠ تا ۴۵ روز) البته این زمان تقریبی است و بستگی به پرنده شما دارد در ضمن طی این مدت در قفس پرنده دانه بگذارید تا ببینید و به آن نوک بزند.

ھفته ھای آخر باید تعداد دفعاتی که خود به پرنده غذا می دھید را کم کنید تا پرنده مجبور شود خود دانه بخورد, این مرحله مقداری سخت است و باید حوصله کنید, پرنده ھا خیلی کم ولی به دفعات زیاد دانه می خورند پس ھمیشه دانه در دسترس آنھا قرار دھید.

حیوان ممکن است در این دوران مقداری ضعیف گردد ولی نگران نباشید و برایش مقداری تخم مرغ بپزید, زرده آنرا جدا کنید و فقط سفیده را رنده کنید در ظرفی ریخته و داخل قفس قرار دھید .

کار دیگری هم که می توانید انجام دھید پختن گندم است, عروس ھای ھلندی گندم پخته خیلی دوست دارند.

ب(  پرنده بزرگ شده و قادر است خود غذا بخورد

نکته: ممکن است سبزیجاتی که می خرید قبلا سم پاشی شده باشد بنابراین حتما آنهارا خوب بشورید تا مشکلی برای پرنده بوجود نیاید.

داخل قفس پرنده پودر صدف و کف دریا بگذارید. گذاشتن پودر صدف و کف دریا برای پرنده ھا ضروری است , پودر صدف مواد معدنی زیادی دارد و به هضمغذا بخصوص دانه کمک می کند.

می توانید بجای پودر صدف از پوسته تخم مرغ پخته شده که تقریبا ٢٠ دقیقه در آب جوشیده است استفاده کنید. کف دریا پوسته یه نوع نرم تن دریایی است که حاوی کلسیم می باشد و باعث استحکام و مانع رشد بیش از حد نوک پرنده می شود باید گفت که ھر وقت پرنده میخواھد تخم کند بیشتر از قبل کف دریا می خورد چون این ماده باعث استحکام پوسته تخم ھا می شود.

هر چند هفته یک بارمولتی ویتامین در آب پرنده بریزید و فراموش نکنیدکه آب پرنده هر روز باید تعویض گردد.

حمام :

پرنده ها موجودات تمیزی ھستند و دائم با نوک پرهای خود را تمیز و مرتب می کنند. این پرنده علاقه شدیدی به دوش گرفتن دارد که میتوان از اسپری ھای اب پاش استفاده کرد

مراقبت :

اگر پرنده شما دست آموز است و آزادانه در خانه پرواز می کند باید خیلی مراقب باشید چون از صداھای آنی و بلند (بخصوص صدای تلفن) میترسند و ممکن است که با سر به جای برخورد کنند و در نهایت آسیبی جدی ببینند.

عروس هلندی   ها مثل طوطی   ها دیگر پرنده ھای مقاوم و سالمی ھستند ولی قفس آنهارا نزدیک پنجره بازنگذارید تا باد مستقیم, به آن ها بخورد. دمای متعادل برای این نوع پرنده ١٨ تا ٢٢ درجه سانتی گراد است. اگر پرنده شما بیمار شد به سرعت به دامپزشک مراجعه نمایید.

جفت گیری :

عروس هلندی ها معمولا خیلی سخت جفت میخورند, شما ممکن است که یه جفت عروس هلندی نر و ماده داشته باشید که هیچ وقت جفت گیری نکنند ولی اگر جفت بخورند پدر و مادر خیلی خوبی خواهند شد و از جوجه ها بخوبی نگهداری میکنند.

معمولا ٣ تا ۴ تخم میگذارند ولی ممکن است که ١ یا 2عدد از تخمها پوچ باشد یا اینکه خود جوجه پس از تولد بمیرد. فاصله گذاشتن تخمها چند روز است و بعد از گذاشتن آخرین تخم ماده دائما روی تخم ها می خوابد و نر هم برای ماده دانه می برد.

نر و ماده باهم و به کمک هم جوجه ھا را بزرگ میکنند. وقتی که جوجه ها بزرگ شدند و اصطلاحا به دانه خوردن افتادند آنهارا از پدر و مادر جدا کنید و در یک قفس دیگر بگذارید.

 

 

 

برچسب‌ها:, , , ,

پاسخی بگذارید

4 × 5 =