راه حل قانونی احداث مزرعه پرورش شتر مرغ

مقالات

مراحل قانونی 

۱ـ تهیه طرح توجیهی از احداث مزرعه پرورش شتر مرغ

۲ـ مراجعه به معاونت دام و طیور جهاد کشاورزی و ارائه درخواست مجوز تاسیس همراه با ارائه طرح توجیهی

۳ـ دریافت مجوز تاسیس واحد پرورش شتر مرغ از جهاد کشاورزی

۴ـ مراجعه به اداره منابع طبیعی برای اجاره زمین

۵ـ ارائه مجوز و درخواست زمین به اداره منابع طبیعی

۶ـ طرح در کمیسیون ماده ۳۲ و اجازه واگذاری زمین به متقاضی

۷ـ تملک زمین و ساخت امکانات مورد نیاز

 

شتر مرغ

شترمرغ از پرندگانی است که توانایی پرواز ندارد .این پرنده با زندگی در سطح زمین به میزان زیادی سازش یافته است.دارای پاهای بلندو نیرومند وهمراه با گردن بلندش قد بلند پرنده را تشکیل می دهد

شتر مرغ نر دارای پرهای سیاه است که در ناحیه بال و دم سفید می باشد

شتر مرغ ماده کوچکتر ودارای پرهای قهوه ای مایل به خاکستری است. سر کوچک وچشمانی بزرگ وبرجسته ومژه هایی بلند ومشکی دارد.

قسمت عمده ای از پاها عریان و رنگ پوست پاها در ماده خاکستری ودر نرها قرمز می باشد.

پای شتر مرغ فقط دو انگشت (انگشت سوم وچهارم) رادارا می باشد.

شتر مرغها با چشمان خود قادرند تا 1500 متر براحتی ببینند. آنها می توانند با سرعت 70 کیلو متر در ساعت وبا گامهای 8 متری بدوند.

شترمرغها با پاهای بلند خود میتوانند لگد های محکم وغیرقابل تصوری به دشمن خود وارد کنند

شترمر غها در زیستگاههای باز ومتنوعی یافت می شوند واز مناطق پر در خت ووپر بوته دوری می کنند وبندرت در سایه می روند.

آنها در روز فعالیت می کنند ودر غروب نشسته وتا صبح استراحت کرده می خوابند.

در شتر مرغ چینه دان وجود ندارد . مری از محوطه سینه ای گذشته ووارد پیش معده بزرگ ومتسع می شود .وبعد از پیش معده سنگدان بزرگ وماهیچه ای قرار دارد. ( شبیبه به سنگدان پرندگان دانه خوار)که حاوی سنگها ی کوچک جهت کمک به هضم غذا می باشد.

 

چند نکته:

-شتر مرغها با هوش نیستند.

-روزانه مقدار زیادی آب می نوشندومقدار زیادی ادرار بسیار رقیق دفع می کنند.

-در صورتیکه آب در دسترس نباشد می توانند تا چند روز بدون آب را سپری کنند.

-علاوه بر حس بینایی عالی حس شنوایی قوی نیز دارند.

-شترمرغها مولد هایی هستند که فقط در طول فصول خاصی از سال تولید مثل می کنند.6تا 8 ماه در طول سال ودر ایرا ن از اواخر اسفند تا اواخر شهریوروگاهی تا مهرماه تخم گذاری می کنند.

شتر مرغ ماده از 2تا 2/5سالگی وشترمرغ نر از3تا 3/5 سالگی به بلوغ می رسند وبسته به شرایط مدیریتی وفراهم آوردن محیط مناسب بین 40 تا 80 عدد در هر سال تخم می گذارند.

اگر چه افراد ماهر وبا تجربه از همان جوجگی می توانند تشخیص جنسیت در جوجه ها را انجام دهند ولی در حدود 7یا 8 ماهگی به سادگی جنس نر ازجنس ماده هنگام ادرار ومدفوع کردن مشخص می باشد.در این هنگام الت تناسلی نر بیرون می آید.

شاهپرهای نر دربال سفید یکدست می باشد در صورتیکه این شاهپرها در جنس ماده دارای حلقه هایی برنگ خاکستری می باشد.

شتر مرغها بصورت یک نر ویک ماده یا یک نرو2ماده در یک محل نگهدار ی می شوند اگرچه 1به 3 ویا 2به 3 هم نگهداری می شوند

یک هفته بعد از جفتگیری نر لانه ای در زمین با ناخن های خود بصوردایره ای به شعاع یک متر وارتفاع 20 سانتی متر حفر می کند . سپس ماده هر دو روز یکبار وبیشتر در هنگام بعد ازظهر در لانه یک عدد تخم می گذارد

نر در هنگام انتخآب ماده رقص های زیبایی در حات نیم خیز انجام می دهد وماده نیز با حرکات بال بال زدن واکنش نشان می دهد.

شتر مر غها همچنین بعد از رهایی یافتن از استرس واضطرآب رقصهایی را که بیشتر بال خود را باز کرده وبه دور خود حرکت می کنندانجام می دهند.

نرها معمولا ساکت هستند ولی در فصل تولید مثل صدای غرش یسیار بلندی را از خود در می آورند که با پر کردن کیسه گردنی از هوا این صدارا از خود در می آورند.

 

سن تقریبی شتر مرغ حدود 60 سال میباشد ودر حدود 40 سال تخمگذار ی می نمایند کهتخمگذاری از سال سوم شروع شده ودر 25 سالگی بهترین وبیشترین تخم را می گذارد

خوراک شتر مرغ بخصوص در هنگام تولید مثل بسیار مهم است.این خوراک بایستی دارای کلسیم بالایی باشد . شتر مرغها به علت داشتن دستگاه گوارش خاص می توانند فیبر غذا را به انرژی تبدیل کنند .عملی که هیچ پرندهای قادر به انجام آن نیست.

در جیره شترمرغها منابع اصلی غذا به ترتیب عبارتند از -یونجه -ذرت -سویاوهمچنین از سبوس گندم- گندم-جوو….. واز انواع ویتامینها واملاح وعناصر ونمک نیز استفاده میشود.

شتر مرغها علاقه خاصی به علوفه ها بخصوص علوفه تازه دارند واز خوردن آن لذت می برند.

تخم شتر مرغ اگر چه از نظر جثه شتر مرغ کوچک است ولی از نظر اندازه تخم بزرگترین تخم در بین پرندگان است.تقریبا برابر 17تا 19 سانتی متر طول و14تا 15 سانتیمتر پهنا دارد.واز 1200 تا 1900 گرم نیزوزن آن میباشد(یعنی یک صدم وزن شتر مرغ).

در محیط پرورشی روزانه تخمها جمع آوری و پس تمیز کردن چند روزی در درجه حرارت8تا 15 نگهداری وبعد به داخل دستگاه گذاشته میشود .بعداز روز 14 میتوان تشخیص داد تخم دارای نطفه وجوجه می باشد یا خیر و در صورت نطفه دار بودن حدود 42 روز طول می کشد تا جوجهسر از تخم در آورد.

 

چهار عامل اساسی در جوجه کشیبایستی با دقت واحتیاط لازم انجام شود:

1-درجه حرارت حدود 5/8تا6/1

2- چرخش تخمها در حالت 90 درجه 6تا8 ساعت یکبار

3- تهویه در طول 42روز

4- رطوبت

بعداز از در آمدن جوجه از تخم بایستی جوجه در همان دستگاه به مدت 24 ساعت خشک شود .جوجه ها در 2تا 3 روز اول از کیسه زرده تغذیه می کنند وفقط احتیاج به کمی آب سالم به همراه مولتی ویتامین دارند.

جوجه ها تا دو ماهگی احتیاج به مراقبت شدید دارند وپس از آن با احتیاط میتوان آنها را به محیط باز وبزرگتری انتقال داد.

تلفات در هفته اول ویا دو هفته اول ممکن است زیاد باشدودر ماه دوم وسوم بسیار کم .

انباشتگی معده در صورت خوردن شن زیاد سنگهای بزرگ واشیاء دیگر از خطراتی است که جوجه را تهدید میکند .عوامل عفونی که ممکن است از زمان برداشت تخم یا در داخل دستگاه یا در محیط اولیه به جوجه سرایت کند خطر دیگر ی برای جوجه میباشد.

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخی بگذارید

14 + هفت =