با رفتار متداول طیور آشنا شوید

مقالات

جنگ های داخل گله ای طیور

رفتار طیور
بخش چهارم: جنگ های داخل گله
جنگ های میان اعضای گله طیور پدیده ای تقریباً عادی بوده و به ندرت کشنده هستند. تقریباً تمامی جنگ های طیور به دلیل نارضایتی پرندگان از مرتبه خود در “سلسله مراتب” گله اتفاق می افتد. در پدیده “سلسله مراتب”، پرندگانی که از لحاظ جثه، قدرت فیزیکی و غیره در رنکینگ (مرتبه) بالایی قرار دارند به آنهایی که در مرتبه متوسطی قرار دارند و آنها نیز به سایر اعضای گله که در مراتب پایینی قرار دارند تسلط خواهند داشت.
زمانی که جوجه ها فقط در چند هفتگی خود به سر می برند، با یکدیگر شروع به جنگ و نزاع نموده و بدین ترتیب رتبه خود در “سلسله مراتب” را تعیین خواهند نمود. این نزاع تا زمانی ادامه پیدا خواهد نمود که آنها به سن بلوغ رسیده و “سلسله مراتب” شان تعیین شده است.
گاهی اوقات این جنگ ها بین پرندگان بالغ نیز اتفاق می افتد که یکی از دلایل آن می تواند این باشد که یکی از اعضای گله از وضعیت خود خسته شده و می خواهد با پرنده ای که در رتبه بالاتری قرار دارد وارد مبارزه شود. اما بیشتر جنگ ها زمانی بروز می کند که یک پرنده جدید به گله معرفی شده و یا یکی از اعضای گله پس از مدتها غیبت مجدداً به گله وارد می شود.
هر دو جنس نر و ماده طیور این رفتار یعنی جنگ و نزاع را از خود نشان می دهند؛ اما جنگ های بین خروس ها وحشیانه تر و خونین تر بوده و می تواند منجر به جراحات شدید و یا حتی مرگ شود.


اغلب اوقات زمانی که دو خروس مستقیماً به چشمان یکدیگر نگاه می کنند؛ می توانید بگویید که جنگی در حال وقوع است! آنها ممکن است به دور یکدیگر چرخیده و در حالیکه به رقیب خود نگاه می کنند، وانمود کنند که می خواهند چیزی را بر روی زمین نوک بزنند.
زمانی که آنها در مقابل یکدیگر قرار گرفته و به اصطلاح خودمانی “فِیس تو فِیس” می شوند، پرهای گردنشان را بالا برده، بال هایشان را به طرف زمین نشانه گرفته و سپس آنها را به طرف بیرون بدن پخش کرده تا جاییکه می توانند بلندتر ایستاده و سعی می کنند به سمت پایین بدن رقیب خود نگاه کنند.


اگر هیچ یک از طرفین از این موضع کوتاه نیاید، جنگ شروع خواهد شد…! خروس ها شروع به نوک زدن یکدیگر و چنگ کشیدن بر روی بدن هم، پریدن بر روی یکدیگر شده و با بال هایشان به یکدیگر ضربه خواهند زد.


گاهی اوقات دیده می شود که برنده جنگ بی رحمانه بازنده را دنبال نموده و زمین گیر می کند. خوشبختانه این پدیده بسیار نادر است. معمولاً این اتفاق زمانی می افتد که یک خروس با مرتبه پایین، با یک خروس که در بالاترین مرتبه گله قرار دارد بر سر رتبه اش می جنگد.

برچسب‌ها, , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

هفده − 12 =