تخم نطفه دار مرغ لهستانی

محصولات

مرغ های لهستانی پرندگانی اهلی هستند اما ممکن اسن کمی با حواس پرتی راه رفته و یا رفتار کنند؛ چرا که تاج پرپشتشان جلوی دیدشان را می گیرد. این پرندگان تخم های سفید رنگی می گذارند و جزء طیوری هستند که تمایلی به نشستن بر روی تخم های خود ندارند. نرخ تخمگذاری در این گونه متفاوت است. برخی تخمگذاران خوبی بوده و برخی ضعیف هستند.

White-Crested-Black-Polish-Rooster-Hen-Carmel-California

برچسب‌ها:, , ,

پاسخی بگذارید

شانزده + شانزده =