تاثیرات سن شتر مرغ‌های مولد در صفات تولیدی

مقالات

مطالعه‌ای در کشور ترکیه در 10 خانواده سه تایی شتر مرغ انجام گردید تامشاهده شود تغییرات در تولید تخم شترمرغ و توانایی جوجه درآوری تحت تاثیر سن و فصل جفتگیری می‌باشد.

تعداد تخم‌های گذارده شده در هر فصل از 25 عدد در اولین فصل جفتگیری به 57 عدد در چهارمین فصل جفتگیری در جنس ماده افزایش یافت و دوره تخمگذاری از 169 روز به 210 روز فزونی یافت. فصل جفتگیری سال به سال طولانی‌ترشد و تعداد تخم‌های باقیمانده در هر لانه از 2 عدد در اولین فصل به 3 عدد در دومین تا چهارمین فصل جفتگیری فزونی یافت. فاصله زمانی میان دو تخم نطفه‌دار به طور متوسط 9 تا6/10 روز بود که با افزایش سن به 12 تا 4/14 روز افزایش یافت.

توانایی جوجه‌درآوری تخم‌های نطفه‌دار، وزن جوجه در حین تفریخ، توانایی جوجه درآوری کلیه تخم‌ها و باروری آنها با افزایش فصل جفتگیری افزایش یافت و همچنین ناهنجاری‌های جنینی، جوجه‌های ناقص الخلقه و نارس در طی تفریخ همگی کاهش یافت. اتلاف وزن تخم‌ها تحت تاثیر فصل جفتگیری نبود.

توانایی جوجه درآوری در اولین فصل 3/64% بود که در چهارمین فصل جفتگیری به طور چشمگیری به 1/73% افزایش یافت.

برچسب‌ها:, ,

پاسخی بگذارید

یک × 1 =